Εισαγωγή περιεχομένου σε 3 βήματα:

  1. Εισάγετε το email σας και το username,
  2. Ελέγξτε το email σας για τα στοιχεία εισόδου,

Με αυτά τα στοιχεία μπορείτε να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα “Γλίστρες στην Ελλάδα” 

Προβολή επιχειρήσεων

Για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται άμεσα με σκάφη, υπάρχει η δυνατότητα προβολής στην πλατφόρμα “Γλίστρα στην Ελλάδα”.  Επικοινωνήστε μαζί μου μέσω της φόρμας επικοινωνίας.