ΔΩΡΕΑΝ

λογαριασμός για ιδιώτες
0
ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Καταχώρηση γλίστρας
Καταχώρηση κριτικών
 
 
 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πλήρης καταχώρηση επιχείρησης σε 1 κατηγορία
100€ + ΦΠΑ
ΕΦ΄ΑΠΑΞ ΚΟΣΤΟΣ
Πλήρης καταχώρηση επιχείρησης
Φωτογραφικό Υλικό
Link προς την σελίδα σας
Social Media links
1 Κοινοποίηση της επιχείρησης σας στο Facebook μας
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ GOLD

+ Διαχείριση κριτικών + Διαφημιστικό πακέτο
100€ + ΦΠΑ
ΕΤΉΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
Πλήρης καταχώρηση επιχείρησης
Φωτογραφικό Υλικό
Link προς την σελίδα σας
Social Media links
Έως 13 κοινοποιήσεις της επιχείρησης στο Facebook (1+12)
Διαχείριση κριτικών
Έως 12 προσφορές ανά έτος